Password gendannelse

Når man installerer et nyt oprativsystem eller e-mail konto bliver man bedt om at indtaste et password.
efter et stykke tid kan det ske, at man bliver bedt om at genindtaste det valgte password - og så kan man ikke huske hvad man i sin tid valgte - og hvad værre er, man har ikke skrevet det op! ( hvilket iøvrigt er fornuftigt.)

hos edb huset råder vi over special programmer der er i stand til finde og reetablere de mistede password.
slv krypterede password kan vore specialprogrammer klare.
ring of få et tilbud på gendannelse.


Gode rår om password
:

Et godt password bør være 10-12 karakterer langt og bestå af tal små og store bogstaver og specialtegn.  Brug tid på at lære kodeoret udenad - oplys det aldrig til andre - og skriv det ikke ned.

Medlem af Store Heddinge
 Rotary Klub

aaaaaaaaaaaaiii